Danuše Nezvalová

Prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.
Zařazení: emeritní profesorka
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.010
Telefon: +420 58 563 4165
Email: danuse.nezvalova@upol.cz
 • Vědecké zaměření obecná didaktika a didaktika fyziky.
 • Vede předměty zaměřené na přípravu učitelů přírodovědných předmětů a matematiky pro základní a střední školy:
  • KEF/OSDID Obecná a školní didaktika ,
  • KEF/VP Výukový proces,
  • KEF/KTS Kurikulární tvorba ve škole,
  • KEF/EDV Evropské dimenze vzdělání ,
  • KEF/Pg Pedagogika.
 • Vystudovala učitelství fyziky a chemie pro střední školy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, doktorát získala v oboru Didaktika fyziky tamtéž, kandidaturu pak v roce 1991 na MFF UK Praha v oboru  Didaktika fyziky. V oboru Pedagogika se habilitovala a získala profesuru.