Jiří Pechoušek

doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
Zařazení: docent
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.013
Telefon: +420 58 563 4167
+420 58 563 1415 (VTP)
Email: jiri.pechousek@upol.cz
 • Vědecké zaměření na vývoj Mössbauerových spektrometrů a jejich příslušenství; využití Mössbauerovy spektroskopie v materiálovém výzkumu; vývoj a měření v oblastech nízkých i vysokých teplot. Spolupráce na vývoji a řízení experimentálního zařízení v oblasti syntézy supertěžkých jader. Charakterizace a aplikace piezoelektrických prvků. Měření plochy povrchu a porozity (fyzisorpce, chemisorpce).
 • Vede předměty za měřené na přístrojovou a aplikovanou fyziku
  • KEF/CMSA1,2,3,4 Číslicové měřicí systémy,
  • KEF/VIJF (VIEX) Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky,
  • KEF/PCMS Pokročilé měřicí systémy,
  • KEF/ACAI Amplitudová a časová analýza impulzů,
  • KEF/VSAM Vývoj spektroskopických aplikací a modulů
  a do oblasti nanotechnologií
  • KEF/PRFN1,2 Přístrojová fyzika pro nanotechnology,
  • KEF/BBET Metoda sorpce plynu.
 • Vedoucí bakalářských a magisterských prací pro studenty oborů Přístrojová fyzika, Aplikovaná fyzika a Nanotechnologie. Školitel dizertačních prací v oboru Aplikovaná fyzika.
 • Vystudoval Aplikovanou fyziku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, doktorát získal v oboru Přístrojová fyzika a metrologie. Roku 2014 se habilitoval v oboru Aplikovaná fyzika (Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně).
Další informace
koordinátor projektu Erasmus+
vedoucí oddělení Aplikované fyziky