Karolína Šišková

doc. RNDr. Karolína Šišková, Ph.D.
Zařazení: docentka
Adresa: Šlechtitelů 27
Pracovna: 2.07, budova F2
Telefon: +420 58 563 4175
Email: karolina.siskova@upol.cz
  • Vědecké zaměření se týká přípravy a fyzikálně-chemická charakterizace nanočástic a nanomateriálů obsahujících ušlechtilé kovy nebo oxidy železa, vibrační spektroskopie (IČ absorpce, Ramanův rozptyl, povrchem zesílený Ramanův rozptyl), reakčních mechanismů sloučenin obsahující Fe(IV), Fe(V), Fe(VI) a laserové ablace coby typu přípravy nanočástic ušlechtilých kovů..
  • Vede předměty zaměřené do oblasti nanotechnologií
    • KEF/NNM1,2 Nanomateriály,
    • KEF/NVS Vibrační spektroskopie.
  • Absolvovala dlouhodobé pobyty Univerzita Paříž (1,5 roku v rámci doktorátu) a UC Santa Barbara v Kalifornii (10 měsíců v rámci Fulbrightova stipendia, 2008–2009).
  • Hostující editorka speciálního čísla v časopise Nanomaterials: SERS/SERRS-Active Nanostructures and Nanocomposites a v letech 2019–2020 hostující editorka speciálního čísla Nanomaterials: Preparation and Application of Noble Metal and Semi-Conductive Nanoparticles.
  • Editorka tématiky Functional Surface Modifications of Nanostructures, https://www.mdpi.com/topics/HMM87Q63TK
  • Vystudovala fyzikální chemii (Mgr. a Ph.D.) na Katedře fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a též doktorát v oboru Interface of Physics, Chemistry and Computing Science with Biology na Univerzitě Pierre et Marie Curie v Paříži (Francie). Absolvovala post-doc v rámci Fulbrightova stipendia v USA. Roku 2014 se habilitovala v oboru Fyzikální chemie (UP Olomouc).