Libor Machala

doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
Zařazení: docent
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.023
Telefon: +420 58 563 4301
Email: libor.machala@upol.cz
  • Vědecky se zaměřuje na studium přípravy, charakterizace a transformací železo obsahujících nanomateriálů. Dále se věnuje vyhodnocování a problematice Mössbauerových spekter.
  • Vyučuje teorii informace a fyziku povrchů.
  • Vystudoval učitelství matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, doktorát získal v oboru Přístrojová fyzika a metrologie. Od roku 2010 je docentem aplikované fyziky.
Odborný životopis