Lukáš Kouřil

Mgr. Lukáš Kouřil, Ph.D.
Zařazení: odborný asistent
Adresa: Šlechtitelů 21
Pracovna: VTP, blok C, 2.26
Telefon: +420 58 563 1413
Email: lukas.kouril@upol.cz
 • Vědecké zaměření se týká Mössbauerovy spektroskopie, se zaměřením na konstrukci a využití plynových proporcionálních detektorů. Dále se věnuje využití Mössbauerovy spektroskopii v metalurgii (fázové složení povrchů ocelí).
 • Vede cvičení pro předmět:
  • KEF/ČMSA2  Číslicové měřicí systémy 2
  • KEF/ČMSA3  Číslicové měřicí systémy 3
  • KEF/ČMSA4  Číslicové měřicí systémy 4
  • KEF/FP2 Fyzikální praktikum 2
 • Vystudoval Aplikovanou fyziku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, doktorát získal v oboru Aplikovaná fyzika.