Lukáš Richterek

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Zařazení: odborný asistent
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.021
Telefon: +420 58 563 4104
Email: lukas.richterek@upol.cz
 • Zaměřuje se na otázky fyzikálního vzdělávání, popularizaci teorie relativity, astrofyziky a kosmologie, historie fyziky. Vede krajskou komisi Fyzikální olympiády a je předsedou celostátní úlohové komise FO pro kategorie ZŠ.
 • Garantuje nebo spolugarantuje předměty
  • KEF/DF Dějiny fyziky,
  • KEF/FBIO Fyzika pro biology,
  • KEF/FPPV Filozofické problémy přírodních věd,
  • KEF/FYBC Fyzika pro biochemiky,
  • KEF/FYCH2/FYB2 Fyzika 2,
  • KEF/PRKA Přehled relativistické kosmologie a astrofyziky,
  • KEF/TMN/TMN1/TMU Teoretická mechanika,
  • KEF/TR Teorie relativity,
  • KEF/TRUA Teorie relativity a astronomie,
  • KEF/UOTR Úvod do obecné teorie relativity,
  • KEF/VPSF Vybrané problémy současné fyziky,
  • KEF/ZMF Základy moderní fyziky.
  Vedoucí bakalářských a magisterských prací pro studenty učitelství fyziky a bakalářských prací v oboru obecná a matematická fyzika.
 • Vystudoval učitelství matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, doktorát získal v oboru Obecné otázky fyziky na PřF MU v Brně v roce 2000.
Osobní stránka

 Členství v odborných organizacích

 • American Association of Physics Teachers (od roku 1996)
 • Československé sdružení uživatelů TeXu (CSTUG) (od roku 1997)
 • GIREP – International Research Group on Physics Teaching (od roku 2010)
 • Jednota českých matematiků a fyziků (od roku 1995)
 • Fyzikální pedagogická společnost
 • European Association for Astronomy Education (od roku 2010)