Milan Vůjtek

Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.
Zařazení: odborný asistent
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.013
Telefon: +420 58 563 4167
Email: milan.vujtek@upol.cz
 • Vědecké zaměření se týká mikroskopických technik a jejich aplikací v nanotechnologiích, se zaměřením na mikroskopii atomárních sil, skenovací elektronovou mikroskopii a elektronovou litografii. Dále se věnuje problematice elektronických měření a vývoji číslicových měřicích systémů, v současné době v oblasti Ramanovy spektroskopie.
 • Vede předměty zaměřené do oblasti nanotechnologií
  • KEF/ZANA1,2 Základy nanotechnologií,
  • KEF/ZANAU Základy nanotechnologií pro učitele,
  • KEF/APN Aplikované nanotechnologie,
  • KEF/NMT Nanometrologie
  a do oblasti elektroniky a elektronických měření
  • KEF/EM Elektronická měření,
  • KEF/EL, ELU Elektronika (pro učitele),
  • KEF/APEL Aplikovaná elektronika,
  • KEF/PEL Praktika z elektroniky,
  • KEF/PEM Praktika z elektronických měření,
  • KEF/FP2 Praktika z elektřiny a magnetizmu.
  Dále vede pomocné bakalářské a magisterské semináře pro studenty programu Nanotechnologie a organizuje stáže KEF/NLP1-3.
 • Vystudoval Aplikovanou fyziku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, doktorát získal v oboru Přístrojová fyzika a metrologie.
Další informace
(kreditový) poradce oboru Nanotechnologie
příprava rozvrhu
správa publikační činnosti (OBD)
Zodpovídá za laboratoře: