Pavel Kohout

Mgr. Pavel Kohout, Ph.D.
Zařazení: vědecký pracovník
Adresa: (Šlechtitelů 21) dlouhodobě mimo
Pracovna: VTP, blok C, 2.26
Telefon: +420 58 563 1413
Email: pavel.kohout@upol.cz
  • Vědecké zaměření se týká aplikace číslicových měřících systémů v jaderné fyzice. V současné době je vyslán do Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně, v Rusku, kde se podílí na experimentech v tzv. SuperHeavyElement Factory, na urychlovačích DC-280 a U-400M, konkrétně na hmotnostním analyzátoru supertěžkých atomů MASHA. Dále se věnuje účinkům ionizujícího záření, zejména težkých a supertěžkých iontů na železo-obsahující materiály a jejich analýze, zejména pomocí Mössbauerovy spektroskopie.
  • Vystudoval Aplikovanou fyziku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, doktorát získal v oboru Aplikovaná fyzika.