Petr Novák

Mgr. Petr Novák, Ph.D.
Zařazení: odborný asistent
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.011
Telefon: +420 58 563 4152
Email: petr.novak@upol.cz
  • Vědecké zaměření na vývoj speciálních technik Mössbauerovy spektrometrie (Mössbauerova spektroskopie s časovým rozlišením, Mössbauerovský mikroskop, Rezonanční Mössbauerův spektrometr). Využití Mössbauerovy spektroskopie v materiálovém výzkumu (měření a vyhodnocení spekter).
  • Vede cvičení pro předměty
    • KEF/CMSA1 Číslicové měřicí systémy,
    • KEF/FP5 Fyzikální praktikum 5.
  • Vystudoval Aplikovanou fyziku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, doktorát získal tamtéž v oboru Aplikovaná fyzika.