Renata Holubová

RNDr. Renata Holubová, CSc.
Zařazení: odborný asistent
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.010
Telefon: +420 58 563 4165
Email: renata.holubova@upol.cz
 • Vědecké zaměření: didaktika fyziky – prekoncepty ve výuce fyziky, mezipředmětové vztahy, motivace žáků, netradiční fyzikální experimenty
 • Vede předměty v základním kurzu fyziky
  • KEF/ME Mechanika a akustika,
  • KEF/MOT, KEF/MFT Molekulová fyzika a termodynamika,
  • KEF/MMF Mechanika a molekulová fyzika,
  dále volitelné předměty
  • KEF/VKF Vybrané kapitoly z fyziky,
  • KEF/ENVF Environmetální fyzika
  a předměty z oblasti didaktiky fyziky
  • KEF/DIDF1,2 Didaktika fyziky,
  • KEF/FTP, KEF/PFTP Fyzika-technika-příroda
  • KEF/PJD Pokusy s jednoduchými pomůckami,
  • KEF/RSŠF Repetitorium středoškolské fyziky,
  • KEF/APVF Aktuální problémy výuky fyziky,
  • KEF/BAF Bakalářský seminář,
  • KEF/DIP Diplomový seminář.
  Vedoucí bakalářských a diplomových prací pro dvouoborové studium fyziky. Školitelka dizertačních prací v oboru Didaktika fyziky.
 • Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci, obor matematika-fyzika, titul CSc. získala v oboru Fyzika kondenzovaných látek a akustika na PřF MU v Brně.
Další informace
vedoucí oddělení Didaktiky fyziky
tajemník katedry
příprava rozvrhu
Zodpovídá za laboratoře: