Roman Kubínek

doc. RNDr. Roman Kubínek
Zařazení: docent
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.019
Telefon: +420 58 563 4286
Email: roman.kubinek@upol.cz
 • V současné době působí na katedře experimentální fyziky především v oblasti didaktiky fyziky. Je spoluautorem řady učebnic fyziky pro základní školy a víceletá gymnázia v nakladatelství Prodos a příruček fyziky pro středoškolské studenty, zejména se zaměřením na mezipředmětové vazby a integraci poznatků ve fyzice.

  Na Katedře experimentální fyziky PřF UP rozvíjel metody elektronové mikroskopie a mikroanalýzy. Postupně svůj odborný zájem přesunul do oblasti biofyziky, a to ho přivedlo v roce 1994 na Ústav lékařské biofyziky Lékařské fakulty UP v Olomouci, kde spolupracoval s kolegy na problematice fotodynamické terapie nádorových onemocnění. Po návratu na přírodovědeckou fakultu v roce 2000 se zapojil do odborných aktivit v oblasti digitálního zpracování obrazu, zejména v souvislosti s mikroskopickými metodami, a podílel se na zavádění mikroskopických metod využívajících skenující sondu, pro kterou zpracoval odborné texty i monografii. Vedle několika vědeckých projektů byl hlavním řešitelem projektů zaměřených na inovaci výuky fyziky na PřF UP a také celouniverzitního projektu „Univerzita Palackého – centrum vědy pro všechny“.

  Roman Kubínek byl pět let předsedou vrcholného orgánu akademické samosprávy na Univerzitě Palackého – Akademického senátu UP, působil několik funkčních období v Akademickém senátu PřF. Deset let vedl katedru experimentální fyziky a působil jako proděkan pro pedagogické, studijní a sociální záležitosti.

 • Vede předměty
  • KEF/EMGU Elektřina a magnetismus,
  • KEF/FYCH1 Fyzika 1 ,
  • KEF/BFY Biologická fyzika,
  • KBF/LBF Lékařská biofyzika,
  • KEF/IKEF Integrovaný kurs experimentální fyziky,
  • KEF/LPT2 Lékařská přístrojová technika 2.
 • Vystudoval Jemnou mechaniku a optiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1998 se habilitoval v oboru Aplikovaná fyzika na PřF UP.

Členství v odborných organizacích

 • Česká mikroskopická společnost
 • Jednota českých matematiků a fyziků
 • Česká společnost pro nové materiály