Kurzy dalšího vzdělávání

Katedra pořádá kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Možnosti přihlášení na kurz i přehled všech kurzů nabízených univerzitou lze najít na stránkách Celoživotního vzdělávání UP.

Kurz elektronové mikroskopie

Cílem kurzu je seznámit zájemce s možnostmi elektronové mikroskopie, která využívá vlastností urychlených elektronů pro dosažení atomární rozlišovací meze a při interakci se vzorkem přináší informace o jeho topografii, materiálovém i chemickém složení. Teoretická část je doplněna o praktickou ukázku SEM Tescan Vega v laboratoři nanotechnologií KEF PřF UP v Olomouci.

 • Celková doba kurzu: 8 hodin
 • Místo konání: hlavní budova PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, učebna 4.030, laboratoř 4.031
 • Termíny: 15. 10. 2021
 • Forma: teoretická výuka (5 h), praktická výuka (3 h)
 • Počet účastníků: min. 2, max. 8
 • Podmínky ukončení: účast na kurzu, podpis prezenční listiny, vyplnění evaluačního dotazníku
 • Garant kurzu: Roman Kubínek
 • Cena: 1000 Kč

Program kurzu

Teoretická část

 • Elektron jako vlna ve vakuu.
 • Tubus elektronového mikroskopu (vakuový systém, elektronová tryska – zdroj elektronů).
 • Pohyb elektronů v magnetickém poli (elektromagnetická čočka, zobrazení elektronovým mikroskopem, pozorování a záznam obrazu vytvořeného elektronovým mikroskopem).
 • Interakce elektronů s preparátem.
 • Základní pracovní režimy transmisního elektronového mikroskopu (TEM jako difraktograf, elektronová holografie, atomární rozlišení, elektronová tomografie, 4D elektronová mikroskopie).
 • Tvorba obrazu ve skenovacím elektronovém mikroskopu.
 • Detekce rentgenového záření (EDS detektor rentgenového záření, WDS detektor rentgenového záření).
 • Parametry zobrazení a úprava obrazu v SEM.
 • Environmentální skenovací elektronová mikroskopie.
 • Příprava vzorků pro EM.

Praktická část

 • Obsluha skenovacího elektronového mikroskopu Tescan Vega (základy měření, různé režimy pozorování, prvková analýza, elektronová litografie).
 • Měření vzorků.
 • Poznámka: v případě zájmu je možné si přinést vlastní vzorek (velikost max. 10 cm, čistý, ideálně pevný, bezprašný a neporézní)

Fyzika hlavou i rukama

Badatelsky orientovaná výuka aplikovaná na vybraná témata z fyziky na ZŠ a SŠ.

 • Celková doba kurzu: 8 hodin
 • Místo konání: hlavní budova PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, laboratoře KEF
 • Termíny: 22. 10. 2021
 • Forma: přednášky a workshop
 • Počet účastníků: min. 6, max. 15
 • Podmínky ukončení: účast na kurzu, podpis prezenční listiny, vyplnění evaluačního dotazníku
 • Garant kurzu: Renata Holubová
 • Cena: 1200 Kč

Program kurzu

1. blok – R. Holubová

 • Teoretické problémy fyzikálních experimentů – prezentace
 • Historický experiment ve výuce fyziky – ano či ne? (teoretické poznámky a praktické ukázky)
 • Jednoduché pokusy v návaznosti na problematiku každodenního života – aktivní práce účastníků

2. blok – L. Richterek

 • Soustava SI před a po roce 2019 (prezentace s diskusí)
 • Elektrické obvody s dřevíčky a hřebíčky (workshop se sestavováním vlastních jednoduchých obvodů):
  1. spojování a vlastnosti rezistorů
  2. můstkové (Graetzovo) zapojení diod
  3. tranzistor jako spínač