Katedra

Katedra experimentální fyziky zajišťuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého výuku fyzikálních oborů z oblasti aplikované fyziky (vyjma optiky) a didaktiky fyziky. V její správě je většina základních fyzikálních praktik a garantuje velkou část výuky základního kurzu fyziky a další specializované předměty.

Formálně se dělíme na dvě oddělení:


Většina katedry sídlí ve čtvrtém podlaží budovy Přírodovědecké fakulty. V centrální části jsou velké výukové laboratoře, v levém křídle jsou pracovny a menší laboratoře. Převážná část vědeckých laboratoří je v areálu v Holici (Šlechtitelů 21, Vědeckotechnický park).