Laboratoř mechaniky

V laboratoři probíhá základní fyzikální praktikum z mechaniky, akustiky, mechanických kmitů a vln. Laboratoř disponuje základním vybavením pro realizaci laboratorních měření z mechaniky – měření momentů setrvačnosti, měření s kyvadly – matematické, reverzní. Machovo, balistické. V laboratoři jsou instalována spřažená kyvadla, k dispozici je tříosý gyroskop. V laboratoři je používán počítačem podporovaný experiment – využití systémů Cobra, Vernier. Praktikum z mechaniky KEF/ME, KEF/FP1 obsahuje 10 úloh, které se měří ve dvou navazujících cyklech. Studenti musí odměřit všechny úlohy a zpracovat protokoly o měření.

V laboratoři probíhá také praktikum v rámci předmětu Fyzika-technika-příroda KEF/PFTP – zde je využito přístrojového vybavení – experimentální sady firmy Cornelsen, LeXsolar, termokamera, komparační mikroskop, stavebnice Merkur, Eduxe.

Seznam měřených úloh v praktiku z mechaniky, kmitů, vln a akustiky:

Seznam úloh – I. cyklus:

  1. Měření momentu setrvačnosti (přímou metodou, z doby kyvu, pomocí přídavného tělíska).
  2. Měření Youngova modulu pružnosti (z protažení drátu, z příčných kmitů tyče).
  3. Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem.
  4. Měření pomocí matematického kyvadla a Machova kyvadla.
  5. Mechanická hystereze - měření hysterezních křivek tyčí z různých materiálů.

Seznam úloh – II. cyklus:

  1. Měření hustoty pevných látek (přímou metodou, hydrostatickou metodou, pyknometrem).
  2. Měření hustoty kapalin (pomocí ponorného tělíska, Mohrovými vážkami, hustoměrem, pyknometrem).
  3. 3osý gyroskop - měření polárního momentu setrvačnosti.
  4. Balistické kyvadlo a katapult – měření vystřelovací rychlosti a doletu projektilu.
  5. Spřažená kyvadla – měření frekvencí a amplitud.

Komparační mikroskop