Laboratoř nanotechnologií

V nanotechnologické laboratoři (LP-4.031) probíhá výuka bakalářských studentů oboru Nanotechnologie v rámci předmětu KEF/NPR Nanotechnologické praktikum. Kromě výuky slouží laboratoř také k vědeckým účelům.

Vybavení

V laboratoři je k dispozici:

 • pracoviště pro jednoduché chemické syntézy (digestoř, laboratorní sklo, míchačka, vortex, ultrazvukové lázně),
 • přístroje pro tvorbu vrstev (spin coating, naprašování, napařování),
 • mikroskopy (SEM, AFM, motorizovaný optický mikroskop),
 • reaktivní iontové leptání (RIE),
 • reflektometr a fotospektrometr,
 • sestava pro měření magnetooptického Kerrova jevu,
 • přístroj pro elektrickou charakterizaci s kontaktovací stanicí,
 • laboratorní pec, topná ploténka, sušička,
 • leštička výbrusů,
 • vakuová komora.

Okruhy úloh:

 • příprava nanočástic
  příprava nanočástic na bázi stříbra (metodou redukce stříbrných solí) a oxidu železitého (termická dekompozice)
 • příprava nanovrstev
  spin coating, naprašování, měření tloušťky vrstev
 • charakterizace vlastností
  magnetooptický Kerrův jev, prvková analýza pomocí EDS
 • mikroskopické techniky
  skenovací elektronová mikroskopie, mikroskopie atomárních sil
 • metody tvorby struktur
  elektronová litografie