Laboratoř analytických metod 4.006

Kryomagnetický systém pro Mössbauerovu spektroskopii ve vnějších magnetických polích (IFMS) CRYOGENIC LIMITED

Přístroj umožnuje:

 • Měření vzorků v teplotním rozsahu 1,7–300 K
 • Měření vzorků v magnetickém poli 0–7 T

 

Rentgenový difraktometr BRUKER D8

Přístroj umožnuje:

 • Měření práškové difrakce a tenkých vrstev (kvalitativní a kvantitativní fázová analýza)
 • Automatický výměník vzorku (6 pozic)
 • Měření textur
 • Měření vnitřního napětí
 • Měření reflektivity
 • Měření z bodu o průměru 100 µm
 • Měření v teplotním oboru 20–900 °C za různých atmosfér

Vybavení přístroje

 • Tříosá kolíbka
 • Platforma pro pohyb vzorku ve třech osách
 • Automatický výměník vzorků
 • reakční komora pro měření v různých tlacích, teplotách a za různých atmosfér.

 

Adsorpční analyzátor Autosorb iQ

Přístroj umožnuje:

 • Měření specifické plochy povrchu
 • Stanovení porozity vzorku pro póry v rozsahu 0.4 až 50 nm
 • Stanovení aktivních ploch katalyzátorů/disperze
 • Teplotně programovatelná oxidace, redukce a desorpce
 • Vysoušení a vakuování vzorku

Oblouková pec SP-MP20-7

Přístroj umožnuje:

 • Tavení vzorků až do teploty 3000 °C za sníženého nebo zvýšeného tlaku
 • Vytváření slitin o váze < 10 g

 

Rukavicový box - JACOMEX

Box umožnuje:

 • Provádění úkonů v inertní atmosféře pomocí 4 rukavic
 • Napojení na generátor dusíku (čistota > 99,9995%)

Pece

 • Trubková pec (teploty až do 1200 °C)
 • Trubková pec s rotačním reaktorem (teploty až 1100 °C, inertní pracovní atm. – dusík, argon)

  

Měřicí stanice

Výkonné PC doplněné o měřící a řídící karty

Další příslušenství (napájecí zdroj, digitální osciloskop, generátor funkcí a libovolných průběhů)

Váhy

Analytická váha RADWAG - AS 310.3Y

 • Maximální hmotnost – 310 g
 • Rozlišení – 0,1 mg