Stáže Bc. Nanotechnologie

Stáže, povinné pro studenty bakalářského programu Nanotechnologie, mohou probíhat v institucích:

 • VF, a.s. Černá Hora
  • Témata:
   1. Měření povrchové emise plošných zdrojů IZ
   2. Měření aktivity vzorků na HPGe detektoru
   3. Dozimetrická měření v rámci vývoje zařízení pro JE EBO (měřidla aerosolů a jódů) v Dozimetrická měření v gama ozařovně (verifikace svazků gama záření pomocí ionizačních komor)
   4. Vývojové zkoušky v procesu optimalizace nastavení scintilačních detektorů
 • Centrum hydraulického výzkumu Sigma Lutín
  • Max. počet studentů pro jednu stáž: 1
  • Témata:
   1. Hydraulická laboratoř - experimentální měření a zpracování naměřených dat
 • Synpo, a.s.
  • Zaměření: nanostrukturované polymery
  • Max. počet studentů pro jednu stáž: 2
  • Témata:
   1. Nanostrukturované UV tvrditelné polymery – využití např. v
    • 3D tisk technologií vytvrzování fotocitlivé pryskyřice (SLA) s obsahem nanostrukturovaných plniv
    • virtuální koleje pro potřeby navigace autonomního vozidla
   2. Výzkum fotoaktivních sloučenin pro polymerní systémy
   3. Modifikace uhlíkových nanostruktur (CNT, grafen) a příprava jejich kompozitů s polymerními matricemi, popř. jejich aplikace jako náhrada Zn v antikorozních NH
   4. Povrchová modifikace nano Zn, popř. jiných kovových částic
   5. Biodegradovatelné polymery
 • Centrum nanotechnologií, VŠB-TU Ostrava
  • Zaměření: detailně na webu
  • Max. počet studentů pro jednu stáž: 3
  • Témata:
   1. příprava vzorků
   2. diagnostika
 • PATVAG s.r.o
  • Zaměření: iniciátory airbagů, el. iniciátory pro bezpečnostní systémy v automobilovém průmyslu
  • Max. počet studentů pro jednu stáž: 3
  • Témata:
   1. programování pro účely výroby
 • Ústav fyziky materiálu AV ČR
  • Zaměření: detailně na webu
  • Max. počet studentů pro jednu stáž: -
  • Témata:
   1. budou upřesněna

Seznam bude dále doplňován.

V případě, že máte o některou z uvedených stáží zájem, kontaktujte vedoucího stáží.