Obhájené dizertační práce

Školitel Jiří Tuček

Absolvent Rok ukončení Téma Obor
Ondřej Malina 2016 Fyzikálně-chemická charakterizace nanočásticového systému beta-Fe2O3 Aplikovaná fyzika

Školitel Libor Machala

Absolvent Rok ukončení Téma Obor
Josef Kašlík 2019 Vysokoteplotní procesy v pevné fázi vedoucí k přípravě nanočástic nulamocného železa s kontrolovanými vlastnostmi Aplikovaná fyzika
Markéta Havrdová 2017 Interakce nanomateriálů s buněčnými kulturami Aplikovaná fyzika

Školitel Jiří Pechoušek

Absolvent Rok ukončení Téma Obor
Lukáš Kouřil 2018 Design and optimization of proportional gas flow counters for Mössbauer spectroscopy Aplikovaná fyzika
Pavel Kohout 2018 Mössbauerova spektroskopie s pokročilou modulací energie záření gama Aplikovaná fyzika
Petr Novák 2016 Mössbauerův spektrometr s časovým rozlišením detekce fotonů záření gama Aplikovaná fyzika

Školitel Miroslav Mašláň

Absolvent Rok ukončení Téma Obor
Zdeněk Pucholt 2022

Modelové a simulační animace ve výuce fyziky a jejich didaktické využití

Didaktika fyziky
Vlastimil Vrba 2019

Studium vlastností pevných látek pomocí hyperjemných metod

Aplikovaná fyzika
Aleš Jančář 2015

Dozimetrie směsných polí neutronů a fotonů

Aplikovaná fyzika
Jakub Navařík 2015 Mössbauerův spektrometr jako autonomní měřící systém Aplikovaná fyzika
Jan Čuda 2014 Magnetizmus FeS, MnS a FeTiO3 systémů a laboratorní simulace kosmického zvětrávání Aplikovaná fyzika
Claudia Aparicio 2013 Selected synthesis of iron and iron-oxides and their characterization Aplikovaná fyzika
Naděžda Pizúrová 2012 Elektronová mikroskopie na nanočásticových systémech Aplikovaná fyzika
Jiří Frydrych 2011 Konstrukce mössbauerovského spektrometru s detekcí konverzních elektronů a konverzního rentgenového záření Aplikovaná fyzika

Školitel Roman Kubínek

Absolvent Rok ukončení Téma Obor
David Smrčka 2019 Studium vlastností amorfních a nanokrystalických materiálů pomocí jaderného dopředného rozptylu a Mössbauerovy spektroskopie Aplikovaná fyzika
Čeněk Kodejška 2016 Laboratorní práce z fyziky pro 1. až 4. ročník gymnázia s využitím zvukové karty PC a multimetru VA18B Didaktika fyziky
František Látal 2012 Vzdáleně ovládané experimenty ve výuce fyziky Didaktika fyziky
Klára Šafářová 2010 Transmisní elektronová mikroskopie nanopráškových materiálů Aplikovaná fyzika
Aleš Hendrych 2010 Magnetické vlastnosti nanokompozitních materiálů Aplikovaná fyzika

Školitelka Renata Holubová

Absolvent Rok ukončení Téma Obor
Veronika Kainzová 2012 Vybrané prekoncepty v oblasti přírodovědného vzdělávání a jejich aplikace v integrovaném pojetí výuky Didaktika fyziky

Školitel Jaromír Křepelka

Absolvent Rok ukončení Téma Obor
Radek Melich 2012 Syntéza a analýza optických soustav složených z tenkých a tlustých anizotropních vrstev Aplikovaná fyzika

Školitel Miroslav Hrabovský

Absolvent Rok ukončení Téma Obor
Taras Chutora 2019 Studium molekulárních struktur na povrchu pevných látek Aplikovaná fyzika
Lenka Řiháková 2018 Netradiční vybrané aplikace laserových technologií Aplikovaná fyzika
Ivana Hamarová 2012 Vybrané problémy optických polí koherenční zrnitosti Aplikovaná fyzika
Michal Pochmon 2012 Vybrané optické 3D metody v metrologii a jejich aplikace Aplikovaná fyzika
Hana Šebestová 2012 Netradiční aplikace laserových technologií Aplikovaná fyzika
Dušan Mandát 2012 Optická topografie a její vybrané aplikace Aplikovaná fyzika
Radim Čtvrtlík 2009 Fyzikální vlastnosti tenkých vrstev Aplikovaná fyzika

Školitel Tomáš Sýkora

Absolvent Rok ukončení Téma Obor
Ladislav Chytka 2019 Forward physics with the ATLAS detector Aplikovaná fyzika

Školitelka Vlasta Peřinová

Absolvent Rok ukončení Téma Obor
Petr Pintr 2013 Relationships of parameters of planetary orbits in solar-type systems Aplikovaná fyzika

Školitel Petr Sládek (MU Brno)

Absolvent Rok ukončení Téma Obor
Tomáš Miléř 2012 Meteorologie a klima ve výuce fyzice na základní škole Didaktika fyziky