Personální složení

Vedení katedry

 • vedoucí katedry: doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.
 • zástupce vedoucího: doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
 • tajemnice: RNDr. Renata Holubová, CSc.
 • sekretářka: Irma Cmajdálková

Vedoucí oddělení


Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

 • Mgr. Eva Kovářová
 • Mgr. Zdeněk Pucholt, Ph.D.
 • RNDr. Marika Svrčková, Ph.D.

Vědečtí pracovníci

Laboranti

Doktorandi

Seznam doktorandů

 


 

Externí vyučující

 • Ing. Filip Auinger
 • ak. mal. Mária Danielová
 • Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava)
 • Mgr. Jan Filip, Ph.D. (RCPTM)
 • prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D. (Centrum nanotechnologií, VŠB-TU Ostrava)
 • Dr. Ing. Petr Kubečka (VTP)
 • Mgr. Kateřina Poláková, Ph.D. (CATRIN)

Emeritní profesoři