Seznam doktorandů

Mgr. Vítězslav Heger
Téma:  
Školitel: doc. Procházka
Konzultant:  
Rok zahájení: 2021
Obor: Nanotechnologie
Forma studia: prezenční
Adresa:  
Pracovna:  
Telefon: +420 58 563 xxx
Email: @upol.cz

Mgr. Veronika Svačinová
Téma:  
Školitel: doc. Machalová Šišková
Konzultant:  
Rok zahájení: 2021
Obor: Nanotechnologie
Forma studia: prezenční
Adresa:  
Pracovna:  
Telefon: +420 58 563 xxx
Email: @upol.cz

Mgr. Radek Ostruszka
Téma: Templátová syntéza bimetalických nanokompozitů a charakterizace jejich fluorescenčních a magnetických vlastností
Školitel: doc. Machalová Šišková
Konzultant:  
Rok zahájení:  
Obor: Nanotechnologie
Forma studia: prezenční
Adresa:  
Pracovna:  
Telefon: +420 58 563 xxx
Email: @upol.cz

Mgr. Dominika Valášková
Téma: Vyšetření hlasu a hodnocení hlasových poruch pomocí videolaryngoskopie a videokymografie
Školitel: doc. Švec
Konzultant:  
Rok zahájení:  
Obor: Biofyzika
Forma studia: prezenční
Adresa:  
Pracovna:  
Telefon: +420 58 563 xxx
Email: @upol.cz

MSc. Hugo Lehoux
Téma:  
Školitel:  
Konzultant:  
Rok zahájení:  
Obor: Biofyzika
Forma studia: prezenční
Adresa:  
Pracovna:  
Telefon: +420 58 563 xxx
Email: @upol.cz

MSc. Tatiana Ivanova
Téma:  
Školitel:  
Konzultant:  
Rok zahájení:  
Obor: Nanotechnologie
Forma studia: prezenční
Adresa:  
Pracovna:  
Telefon: +420 58 563 xxx
Email: @upol.cz

Mgr. René Vondrášek
Téma: Strukturní změny v materiálech indukované ozářením rychlými těžkými ionty
Školitel: doc. Bartoněk
Konzultant: doc. Pechoušek
Rok zahájení: 2020
Obor: Nanotechnologie
Forma studia: prezenční
Adresa: Šlechtitelů 21
Pracovna: VTP, blok C, 2.26
Telefon: +420 58 563 1413
Email: rene.vondrasek01@upol.cz

Mgr. Jan Kočiščák
Téma: Detekce záření v Mössbauerově spektroskopii
Školitel: doc. Procházka
Rok zahájení: 2019
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.012
Telefon: +420 58 563 4180
Email: jan.kociscak01@upol.cz

Mgr. Aleš Stejskal
Téma: Vlastnosti a šíření gama záření v rezonančním prostředí
Školitel: doc. Procházka
Rok zahájení: 2019
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.012
Telefon: +420 58 563 4180
Email: ales.stejskal@upol.cz

Mgr. Alena Kohoutová
Téma: Vlastnosti těžkých a supertěžkých prvků studovaných hmotnostní spektroskopií a metodou ISOL
Školitel: doc. Pechoušek
Rok zahájení: 2019
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.022
Telefon: +420 58 563 4294
Email: alena.kohoutova01@upol.cz

Mgr. Roman Chvátal
Téma: Science centrum jako součást vzdělávacího systému v ČR
Školitel: doc. Kubínek
Rok zahájení: 2018
Obor: Didaktika fyziky
Forma studia: prezenční
Adresa: 17. listopadu 7
Pracovna: Pevnost poznání
Telefon: +420 58 563 4141
Email: roman.chvatal@upol.cz

Mgr. Martin Ochmann
Téma: Užití mikrovlnného záření k přípravě a charakterizaci nanomateriálů
Školitel: doc. Machala
Rok zahájení: 2017
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.014
Telefon: +420 58 563 4150
Email: martin.ochmann01@upol.cz

Irina Danilova
Téma: Studium moderních materiálů pomocí optických spektroskopických metod
Školitel: prof. Mašláň
Rok zahájení: 2017
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.014
Telefon: +420 58 563 4150
Email: irina.mustaeva01@upol.cz

Mgr. Antonín Opíchal
Téma: Řízení experimentu MASHA pomocí vestavných kontrolérů
Školitel: doc. Pechoušek
Rok zahájení: 2016
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: SÚJV Dubna, Rusko
Email: antonin.opichal@upol.cz

Mgr. Marek Jiruš
Téma: In situ Mössbauerova spektroskopie v mikroreaktoru
Školitel: doc. Pechoušek
Rok zahájení: 2016
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: Šlechtitelů 21
Pracovna: VTP, blok C, 2.26
Telefon: +420 58 563 1413
Email: marek.jirus01@upol.cz

Mgr. Fredericus Marinus Anne Linderhof
Téma: Mössbauerova spektroskopie s detekcí konverzních elektronů
Školitel: prof. Mašláň
Rok zahájení: 2016
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: Šlechtitelů 21
Pracovna: VTP, blok C, 2.26
Telefon: +420 58 563 1413
Email: fredericus.linderhof01@upol.cz

Mgr. Pavla Šretrová
Téma: Využití jaderných úhlových korelací a Mössbauerovy spektroskopie ke studiu vlastností materiálů
Školitel: doc. Procházka
Rok zahájení: 2016
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.014
Telefon: +420 58 563 4150
Email: pavla.sretrova01@upol.cz

Mgr. Dimitry Zyabkin
Téma: Studium nanostrukturovaných a amorfních materiálů
Školitel: prof. Mašláň
Rok zahájení: 2015
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: University of Ilmenau
Pracovna: 4.014
Telefon: +420 58 563 4150
Email: dmitry.zyabkin01@upol.cz

Mgr. Marie Ličková
Téma: Moderní trendy ve výuce fyziky vedoucí k podpoře mezipředmětových vazeb fyziky a biologie
Školitel: doc. Kubínek
Rok zahájení: 2010
Obor: Didaktika fyziky
Forma studia: prezenční (přerušeno)
Email: marie.lickova01@upol.cz