Spolupracující instituce

Aplikovaná fyzika

 • Institute of Materials Science and Engineering, Ilmenau University of Technology, Ilmenau, Německo, Využití Mössbauerovy spektroskopie, nanomateriálový výzkum
 • Department of Low temperature Physics, MFF UK, Praha, NMR spektroskopie
 • Dalian Institute of Chemical Physics (DICP), Dalian, China; In-situ katalytická měřicí cela pro Mössbauerovu spektroskopii
 • Desy Hamburg, Beamline P01, In-situ NFS studie chemických reakcí
 • ESRF – Grenoble, beamline ID18, In-situ NFS studie krystalizace amorfních slitin
 • Institute of Nuclear and Physical Engineering Faculty of Electrical Engineering and information technology, Slovak University of Technology in Bratislava, In-situ NFS studie krystalizace amorfních slitin a modifikace amorfních slitin
 • Department of Analytical Chemistry, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary, Materiálový výzkum s využitím Mössbauerovy spektroskopie
 • Department of Electronics and Automation, Celal Bayar University - Turgutlu Vocational School, Manisa/Turgutlu, Turkey, Vývoj vibrometrických systémů pro charakterizaci piezoelektrických prvků, výroba piezoelektrických prvků
 • Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia, Vývoj měřicích systémů pro experimenty syntézy supertěžkých jader

Didaktika fyziky

V rámci inovace demonstračních pokusů, motivačních experimentů i laboratorních cvičení spolupracujeme např. s italskými kolegy z:

 • Department of Mathematics and Physics ‘Ennio De Giorgi’, University of Salento
 • Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Lecce, Italy
 • Studio di Catalogazione e Conservazione Strumenti Scientifici, Casarza Ligure, GE, Italy

Výstupem této spolupráce jsou například tyto publikace: