Učitelství fyziky

Dvouoborové studium – studují se dva aprobační předměty a pedagogicko-psychologický základ. Učitelství fyziky lze kombinovat s biologií, chemií, matematikou, výpočetní technikou, ale také s geografií či předměty na Pedagogické fakultě. Studium je koncipováno v etapách – bakalářské studium (3 roky) zaměřené na získání solidního odborného základu v aprobačních předmětech a magisterské (2 roky) – zaměření na přípravu pro budoucí povolání, získání dovedností a znalostí potřebných pro výkon učitelské profese.Ve studiu je možné pokračovat v navazujícím doktorském studiu v didaktice fyziky.

Pro koho

Studium je vhodné pro ty, které baví fyzika, přírodní vědy, kdo rádi pracují s dětmi, rádi experimentují a dále se vzdělávají.

Profil absolventa

Studovat fyziku není snadné a být učitelem fyziky také ne, ale pochopit děje v přírodě, experimentovat, objevovat, předávat vědomosti studentům, to může být radostí na celý život. Krom toho začíná být fyzikářů na školách pomalu nedostatek, takže o pracovní příležitosti by neměla být nouze a platy především mladých učitelů šly v posledních letech výrazně nahoru. Mimochodem, propojení fyzikálních znalostí se základy pedagogiky a práce s lidmi nenachází uplatnění zdaleka jen ve třídě před tabulí. U nás vám nabízíme:

  • dobrý odborný základ v aprobačních předmětech i pedagogicko­psychologických disciplínách;
  • jako jedna z mála škol všechny tři stupně vysokoškolského vzdělání v našem oboru: bakalářské, magisterské i doktorské studium;
  • více jak padesátileté zkušenosti v přípravě učitelů fyziky;
  • spolupráci se zkušenými učiteli z praxe díky bohaté síti partnerských fakultních škol (jsme samozřejmě otevření i spolupráci s dalšími školami);
  • individuální přístup;
  • širokou nabídku volitelných předmětů umožňujících přizpůsobit studium vašim zájmům;
  • zapojení do aktivit a projektů řešených na pracovišti;
  • prostředí nové budovy Přírodovědecké fakulty s kvalitně vybavenými výukovými laboratořemi a moderními počítačovými učebnami;
  • kontakt a spolupráci i po ukončení studia.

Kde se uplatní

Naši absolventi získávají učitelskou kvalifikaci pro působení na vyšším stupni základních škol, na víceletých gymnáziích a na všech typech středních škol. Uplatnit se mohou také ve státní správě, volnočasových zařízeních, všude tam, kde využijí svůj odborný základ a schopnost práce s lidmi.