Vybavení

Katedra experimentální fyziky má k dispozici řadu přístrojů a dalšího vybavení, které primárně slouží k vědeckým i výukovým účelům, ale je možné na něm provádět i smluvní, komerční měření apod. V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny ty přístroje, které nejsou úplně běžné a na kterých v případě zájmu nabízíme možnost komerčního měření, případně vědecké spolupráce.

V případě zájmu o měření kontaktujte osobu uvedenou u přístroje, případně vedoucího katedry. Ve většině případů je nutné na začátku spolupráce provést předběžné měření, které ověří vhodnost dané metody a je i v případě komerčních měření zdarma.


Mikroskopické techniky

Skenovací elektronový mikroskop Tescan VEGA3

Přístroj určený pro pozorování malých vzorků nebo malých detailů na vzorku. Nejmenší pozorovatelné objekty mohou být cca 10 nm velké. Používá se zpravidla k měřením, u kterých nestačí rozlišovací schopnosti optických mikroskopů, ale může mít i jiné výhody, třeba větší hloubku ostrosti nebo jiný zdroj kontrastu. Na mikroskopu je také možno provádět elektronovou litografii.

Více informací Kontaktní osoba

Digitální optický mikroskop Keyence VHX-5000

Digitální mikroskop s motorizací pro pozorování vzorků se zvětšením až 5000.

Více informací Kontaktní osoba

Elektronické měřicí přístroje

Systém pro charakterizaci polovodičů Keithley 4200

Přístroj slouží pro přesná měření a generování proudů a napětí. Vybaven je třemi jednotkami pro kontinuální měření (napětí až 200 V) a jednou pulsní jednotkou. Možné aplikace jsou třeba přesné  proměřování voltampérových charakteristik nebo měření rezistivity.

Kontaktní osoba

Spektroskopy

Mössbauerův spektrometr

Mössbauerova spektroskopie umožňuje určit a kvantifikovat fázové složení železo-obsahujících látek (amorfní, nano-krystalické); dále umožňuje určit valenční a spinové stavy zkoumaných atomů, rozlišit strukturní pozice atomů, určit magnetické stavy a lokální konfiguraci magnetických momentů atomů; určit magnetické vlastnosti zahrnující teplotní a magnetické přechody; studovat mechanismy a kinetiky reakcí v pevné fázi, fázové transformace.

Metoda slouží jako základní či podpůrná metoda ve fyzice materiálů, nanotechnologii, metalurgii, chemii, archeologii, geologii, mineralogii atd.

Více informací Kontaktní osoba

Speciální měřicí přístroje

Reflektometr pro měření tloušťky tenkých vrstev

Vysokorychlostní laserový snímač posunu a vibrací

Vysokorychlostní laserový snímač posunu a vibrací řady LK-G5000 s vysokou přesností měření od společnosti Keyence lze nakonfigurovat v širokém intervalu měření posunutí, tloušťky, či výchylky vibrací v rozsahu několika setin µm do 50 mm s frekvencí do desítek kHz.

Kontaktní osoba

Vibrační viskozimetr SV-1A

Vibrační viskozimetr měří viskozitu detekcí elektrického proudu nutného k rezonanci snímacích destiček konstantní frekvencí 30 Hz a amplitudě méně než 1 mm. Potřebné množství vzorku je 2 ml. Rozsah měření je 0,3 mPas až 1000 mPas. Opakovatelnost měření 1%, možnost temperace vzorku.

Více informací Kontaktní osoba

Vysokorychlostní kamera

Pracoviště má k dispozici vysokorychlostní kameru HiSpec 1 Lite 2G color firmy Fastec Imaging. Maximální rozlišení této kamery je 704 × 528 pixelů, maximální snímkovací frekvence kamery je 1000 fps. S pamětí 2 GB umožňuje zaznamenat při plném rozlišení videosekvenci o délce trvání 5,8 s. Při natáčení lze však nastavit libovolnou obdélníkovou oblast zájmu a prodloužit tak maximální délku záznamu.

Více informací Kontaktní osoba

Termokamera FLIR E30

Termovizní kamera E30 spadá do nižší střední třídy termovizních kamer. Rozlišení bolometru termokamery E30 je 160×120 pixelů a dosahuje teplotní citlivosti lepší než 0,1 °C při obnovovací frekvenci až 60 Hz. Teplotní rozsah kamery lze nastavit do dvou volitelných rozsahů -20°C až +120 °C a 0 °C až +350 °C. Velkou předností této řady je velký 3,5" LCD dotykový displej, laser pro přesné zaměření a digitální fotoaparát 2 Mpixel s LED osvětlením.

Více informací Kontaktní osoba

Příprava vzorků a pomůcek

Naprašovačka a napařovačka

Přístroj umožňuje nanést tenké kovové vrstvy (metodou naprašování a napařování) na podkladovou vrstvu. Během procesu je měřena tloušťka nanesené vrstvy, která může být od pár nm až po 1 µm.

Více informací Kontaktní osoba

Plazmové leptání

Přístroj umožňuje zpracovat povrch vzorků pomocí anizotropního iontového leptání. K dispozici je leptání argonem, kyslíkem a SF6.

Kontaktní osoba

3D tiskárna

3D tiskárna z plastového vlákna Original Prusa i3 MK2 umožňuje kusovou výrobu prototypů a dílů.

Kontaktní osoba

CNC fézka na výrobu plošných spojů

CNC frézka 4MILL300 slouží pro kusovou výrobu desek plošných spojů a vyvrtávání otvorů. Nejtenčí možné drážky jsou 0,1 mm a nejmenší otvory mají průměr 0,2 mm.

Dílna

Mechanická dílna, sloužící k výrobě či opravě drobných pomůcek a přístrojů.

Více informací Kontaktní osoba

Další vybavení

Videokonferenční systém

Videokonferenční systém Polycom slouží k provádění videokonferencí mezi dvěma vzdálenými místy, prostřednictvím sítě internet.

Více informací Kontaktní osoba