Výuka

Výuka studijních programů Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie a Učitelství fyziky je realizována formou přednášek, seminářů a laboratorních praktik. Do studijních plánů jsou dále zařazeny laboratorní praxe, exkurze na jiné vysoké školy či praxe studentů učitelství na základních a středních školách. Studenti dále řeší a vypracovávají bakalářské a diplomové práce. Veškerá studijní agenda je vedena elektronicky na portálu STAG.

Přednášky a semináře probíhají zpravidla ve společných učebnách fakulty nebo v menších seminárních místnostech katedry. Laboratorní praktika se vyučují v několika moderně vybavených laboratořích katedry. Experimentálně zaměřené bakalářské a diplomové práce jsou pod vedením pracovníků katedry realizovány zejména ve vědeckých laboratořích katedry.

Výuka odborné angličtiny je řešena pomocí Kabinetu cizích jazyků.