Výzkum

Základní výzkum Katedry experimentální fyziky se zaměřuje na nanotechnologie, jaderné spektroskopické metody včetně Mössbauerovy spektroskopie a dále směřuje k optickým metodám a zpracování obrazů a v neposlední řadě také metrologii a vývoji měřicích metod a měřicích systémů. Výsledky výzkumu jsou publikovány v impaktovaných časopisech. Katedra provozuje několik výzkumných laboratoří, které jsou vybaveny moderními přístroji a které také slouží k realizaci doktorských popř. i diplomových prací studentů. Pracovníci katedry se též věnují aplikovanému výzkumu, např. v rámci projektů TAČR, MPO.