Software a další vybavení

Jako informaci pro studenty Katedry experimentální fyziky, případně jiných kateder, je níže uveden seznam zakoupených programů, pomůcek a dalšího vybavení (položky, které nejsou uvedeny na stránce Vybavení), které mohou studenti využít při řešení svých seminárních, bakalářských, diplomových a jiných prací. U některých je po domluvě možnost využití jen na katedře, u jiných je možnost zapůjčení.

Elektronika a elektronické (měřicí) přístroje

dr. Vůjtek
digitální osciloskopy Agilent DSO2002
digitální osciloskop Tektronix
spektrální analyzátor Rigol
procesní kalibrátor Fluke
přesné multimetry Fluke 189, Hioki
oddělovací transformátory, autotransformátor, regulovatelný střídavý zdroj
programátor pamětí atd. SmartProg2
vývojové kity 8051
doc. Pechoušek
impedanční analyzátor HIOKI IM3570
Digitální multimetr Agilent 34401A (programovatelný: GPIB, RS-232)
dr. Holubová
osciloskopy HC-3502C, BS5010V, AFX 424TB
regulovatelné i neregulovatelné zdroje stejnosměrného napětí 0-15 V
zdroj digitálně nastavitelného střídavého napětí Diametral AC250K1D 0-255 V/1A
dr. Procházka
4kanálový osciloskop Rigol
Zdroj proudu a zesilovač - BOP 0-76 V, 0-6 A
Potenciostat Origa - elektrolytické experimenty

Měřicí přístroje

dr. Vůjtek
digitální vlhkoměr
teslametr
dr. Holubová
datalogery LabQuest, LabQuest2
teslametr, luxmetr, anemometr, optická brána
spektrofotometr SpectroVis Plus
siloměr, tlakoměr, EKG, průtokoměr, teploměr, voltmetr, ampérmetr, termočlánek
UZ sonar (měřič vzdálenosti a pohybu)
3D skener NextEngine 20201
Audiometr MM 304 + Tascam US-122MKII
dr. Procházka
Dozimetr - měření dávkového příkonu, stanovené měřidlo
Akcelerometr/Vibrometr

Přístroje pro úpravu vzorků

Mgr. Ingr
spincoater
leštička výbrusů
drobné laboratorní přístroje (topná ploténka, topná hnízda, vortex) a laboratorní sklo/plasty
dr. Procházka
laboratorní pec - do 1000 °C

Licencované programy

dr. Vůjtek
Multisim 9
SPIP
doc. Pechoušek
LabVIEW 2016
Agilent VEE
dr. Říha
Mathematica
dr. Holubová
Sigview 3.0.2
doc. Bartoněk
NICON NIS-Elements ver. 3 Basic Research