Státní závěrečné zkoušky

Termíny státních závěrečných zkoušek v roce 2022

 

Nanotechnologie Bc. (předseda doc. Procházka)

29. 8. od 8.00 hod. v místnosti LP-4005A

Nanotechnologie Mgr. (předseda prof. Mašláň)

29. 8. od 8.00 hod. v místnosti LP-4005A

Fyzika (učitelství) Bc. (předseda prof. Opatrný)

9. 6.  od 8.00 hod. v místnosti LP-4.001A

Fyzika (učitelství) Mgr. (předseda doc. Kubínek)

8. 6. od 9.00 hod. v místnosti LP-4.001A, obhajoby závěrečných prací
10. 6. od 8.00 hod. v místnosti LP-4.001A, předměty SZZ mimo obhajob

Obhajoby (vyjma učitelství Mgr.) probíhají v den SZZ.

Diplomové a bakalářské práce se odevzdávají vždy 3 týdny před termínem obhajob, nejprve nahrát do STAGu a pak odevzdat vytištěné na sekretariát KEF ve dvojím vyhotovení (diplomové práce vždy v pevné vazbě, u bakalářských je povolena jedna práce ve vazbě kroužkové).

Nejpozději 3 týdny před konáním SZZ studenti uzavírají ročník na studijním oddělení.

Pedagogika a psychologie

10. 5. (v místnosti LP-4.001A), 11. 5. (v místnosti LP-4.001A), 13. 5. (v místnosti LP-1.032) bakalářské studium, vždy od 8.00 hod

12. a 13. 5. v místnosti LP-1.127, magisterské studium, vždy od 8.00 hod