Staff

Management of the Department

 • Head of the Department: doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.
 • Deputy Head of the Department: doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
 • Secretary of the Department: RNDr. Renata Holubová, CSc.
 • Secretariat: Eliška Vrzalová
 • Secretariat: Irma Cmajdálková

Head of the Program


Professors

Docents

Assistant Professor

Lecturers

 • Mgr. Eva Kovářová
 • Mgr. Zdeněk Pucholt
 • RNDr. Marika Svrčková, Ph.D.

Researchers

Laboratory technician

Doctoral students

List of students

 


 

External Teachers

 • Ing. Filip Auinger
 • Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava)
 • prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D. (Nanotechnology centre, VŠB-Technical University Ostrava)
 • Mgr. Jan Filip, Ph.D. (RCPTM)
 • ak. mal. Mária Danielová; Dr.
 • Ing. Petr Kubečka, (VTP)
 • Mgr. Kateřina Poláková, Ph.D. (CATRIN)

Emeritus professors