Nanotechnologie – magisterské studium

Magisterské studium dále rozvíjí specializaci na nanotechnologie, především fyziku nanosvěta a teoretické a experimentální metody jeho studia. Studenti si vyberou jeden ze tří základních směrů studia:

 • Nanomateriály – směr zaměřený na přípravu, aplikace a charakterizace nanosystémů (nanočástic, nanokompozitů atd.)
 • Nanofotonika – směr zaměřený na rozhraní optiky a nanotechnologií
 • Nanobiotechnologie – biologické aplikace a problémy nanotechnologií (environmentální aspekty, nanomedicína)

Během obou let magisterského studia pracuje student na své magisterské práci, nejčastěji přímo na katedře, v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů nebo ve Společné laboratoři optiky.


Státní závěrečné zkoušky

Po absolvování studia (splnění podmínek daných kreditním systémem) a obhájení magisterské diplomové práce studenti vykonávají závěrečnou zkoušku z předmětů:

 • Nanotechnologie
 • Metody studiua nanostruktur
 • podle vybrané specializace:
  • Nanomateriály
  • Nanofotonika
  • Bionanotechnologie

Po úspěšném složení zkoušek a obhájení je jim udělen titul magistr (Mgr.).

Kam dál

Po magisterském studiu mohou vybraní studenti nastoupit do doktorského studijního programu Aplikovaná fyzika.