David Smrčka

Mgr. David Smrčka, Ph.D.
Zařazení: odborný asistent
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.020
Telefon: +420 58 563 4103
Email: david.smrcka@upol.cz
  • Vědecké zaměření se týká aplikace Mössbauerovy spektroskopie v materiálovém výzkumu. V současnosti je hlavní náplní studium materiálů ozařovaných těžkými ionty. Dále se věnuje vyhodnocení experimentů jaderného dopředného rozptylu synchrotronového záření a simulacím krystalizace kovových skel.
  • Vede předměty
    • KEF/FP1 Fyzikální praktikum (mechanika),
    • KEF/FP5 Fyzikální praktikum (atomistika),
    • KEF/MATEX Matematický software v přírodních vědách.
  • Vystudoval Aplikovanou fyziku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, doktorát získal v oboru Aplikovaná fyzika.