Jan Říha

Mgr. Jan Říha, Ph.D.
Zařazení: odborný asistent
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.021
Telefon: +420 58 563 4104, +420 731 640 315
Email: jan.riha@upol.cz
 • Vědecké zaměření na optickou aktivitu, zejména na rotační polarizaci a kruhový dichroismus látek, které jev vykazují pouze v krystalické podobě.
 • Vede předměty
  • KEF/PMN1 Seminář z matematiky pro fyziky 1,
  • KEF/PMN2 Seminář z matematiky pro fyziky 2,
  • KEF/PMN Seminář z matematiky pro fyziky,
  • KEF/PMU Seminář z matematiky pro fyziky,
  • KEF/SM Seminář z matematiky pro fyziky,
  • KEF/BMS Matematický seminář,
  • KEF/MATEM Matematický software v přírodovědných oborech,
  • KEF/PREZ Prezentace ve fyzikálních oborech.
  Vede cvičení
  • KEF/EMG Elektřina a magnetismus,
  • KEF/EMGU Elektřina a magnetismus,
  • KEF/ZMF Základy moderní fyziky,
  • OPT/KVTM Kvantová teorie molekul,
  • OPT/O Paprsková a vlnová optika,
  • OPT/OPTU Optika,
  • OPT/ELMN Teorie elektromagnetického pole.
  Vedoucí bakalářských prací studentů oborů Učitelství fyziky a Aplikované fyziky.
 • Vystudoval Učitelství matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, doktorské studium oboru Obecná fyzika a matematická fyzika úspěšně absolvoval obhájením doktorské práce Quantum Mechanical Theory of Crystalline Optical Activity.
Další informace
koordinátor projektů OP VVV v oblasti didaktiky
koordinátor Studentské vědecké soutěže na PřF
Zodpovídá za učebny: LP-4.024, LP-2.004