Vlastimil Vrba

Mgr. Vlastimil Vrba, Ph.D.
Zařazení: odborný asistent
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.011
Telefon: +420 58 563 4152
Email: vlastimil.vrba@upol.cz
 • Vědecky se zaměřuje na jaderné spektroskopické metody a jejich aplikace ve výzkumu pevných látek, s důrazem na simulace a analýzu dat z experimentů jaderného dopředného rozptylu synchrotronového záření a Mössbauerovy spektroskopie. Dále se věnuje provádění a vyhodnocení měření rentgenové práškové difrakce.
 • Vede předměty
  • KEF/DSF1,2 Doplňkový seminář ke studiu fyziky 1, 2,
  • KEF/FP5 Fyzikální praktikum (atomistika),
  • KEF/AJFU Atomová a jaderná fyzika.
  Vede cvičení
  • OPT/MMF Mechanika a molekulová fyzika.
 • Vystudoval Aplikovanou fyziku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, doktorát získal v oboru Aplikovaná fyzika.