Nanotechnologie – bakalářské studium

Bakalářské studium Nanotechnologií poskytuje studentům nezbytný fyzikálně-matematický základ. Je určeno převážně pro studenty, kteří uvažují o navazujícím magisterském studiu

V průběhu studia projde student:

  • základním kurzem fyziky, včetně laboratorních praktik,
  • chemickými semináři a
  • předměty odborně profilujícími pro nanotechnologie.

V průběhu posledního ročníku studenti vypracovávají bakalářskou práci na konkrétní zvolené téma. Tato práce často tvoří předstupeň magisterské práce v navazujícím studiu.


Jak se přihlásit

Podmínky pro přijetí:

Více informací o přijímacím řízení najdete na stránkách fakulty.

Státní závěrečné zkoušky

Po absolvování studia (splnění podmínek daných kreditním systémem) a obhájení bakalářské diplomové práce studenti vykonávají závěrečnou zkoušku z předmětů:

  • Fyzika
  • Přístrojová fyzika pro nanotechnologie
  • Základy nanotechnologií
  • Základy nanofotoniky

Po úspěšném složení zkoušek je jim udělen titul bakalář (Bc.).

Kam dál

Po bakalářském studiu může student na naší univerzitě pokračovat v navazujícím magisterském studiu Nanotechnologie.