Témata diplomových prací oboru Biofyzika

Jan Švec

 • Vztahy mezi pravo-levou asymetrií kmitání hlasivek a intenzitou hlasu: Studie pomocí vysokorychlostní videolaryngoskopie.
  • Relationships between the left-right asymmetry of vocal fold vibration and voice intensity: A laryngeal high-speed videoendoscopic study
  • Kmitání hlasivek se mění s intenzitou produkovaného hlasu. Cílem práce bude zjistit, jak ovlivňuje intenzita hlasu pravo-levou asymetrii kmitání hlasivek, a to při spojité změně z tiché fonace do hlasité fonace na stejné výšce tónu. Kmity hlasivek budou zaznamenány pomocí vysokorychlostní videolaryngoskopie simultánně s elektroglotografickým a mikrofonním signálem hlasu. Pořízené videozáznamy budou segmentovány programem Glottis Analysis Tools, pomocí kterého budou zjištěny průběhy kmitů pravé a levé hlasivky. Tyto budou poté parametrizovány pomocí skriptů vytvořených v Matlabu pro zjištění fázového rozdílu mezi kmitáním pravé a levé hlasivky.
  • Experimentální práce
  • Konzultant: Hugo Lehoux, M.Sc.
  • Předpoklady: práce je vhodná pro studenty, kteří mají zpěvní dovednost.